Gwarancja

Okresy gwarancyjne obowiązujące od 2009 roku na produkty kołowe

1. Quady – 1 rok bez limitu przebiegu (nie dotyczy YFZ450R, na który gwarancja wynosi 3 miesiące)

2. Wózki golfowe – 1 rok bez limitu przebiegu

3. Skutery śnieżne – 1 rok bez limitu przebiegu

4. Motocykle, skutery 50cm3, motorowery 50 cm3 – 2 lata bez limitu przebiegu (nie dotyczy motocykli YZ, na które gwarancja wynosi 3 miesiące od daty sprzedaży)

W przypadku użytkowania któregokolwiek pojazdu do celów sportu wyczynowego, gwarancja nie ma zastosowania.

 

Okresy gwarancyjne obowiązujące od 2009 roku na poszczególne produkty Marine Yamaha 

1. Skutery wodne – 2 lata (nie dotyczy Super Jet, na który gwarancja wynosi 1 rok pod warunkiem użytkowania rekreacyjnego)

2. Silniki zaburtowe i silniki elektryczne – 2 + 3 lata (*)

3. Silniki pokładowe Diesla – 2 lata

4. Pontony – 2 + 2 lata. Warunkiem otrzymania 4 letniej gwarancji jest odesłanie przez użytkownika do dystrybutora wypełnionego formularza rejestracyjnego. Nie wysłanie formularza w ciągu 7 dni od daty zakupu pontonu skutkuje ograniczeniem okresu gwarancji do lat dwóch.

W przypadku użytkowania któregokolwiek produktu do celów komercyjnych, okres gwarancji wynosi 1 rok.
W przypadku użytkowania któregokolwiek produktu do celów sportu wyczynowego, gwarancja nie ma zastosowania.

* – w przypadku wykorzystania rekreacyjnego, okres gwarancji wynosi 5 lat i oparty jest na systemie 2 +3. Po pierwszych dwóch latach gwarancja zostaje przedłużona o kolejne 3 pod warunkiem, że zostanie przedstawiony wykaz wszystkich przeglądów i prac konserwacyjnych wymaganych przez pierwsze dwa lata użytkowania. Na tej podstawie ASO Yamaha w porozumieniu z YMPL przedłuża gwarancję na kolejne trzy lata. Przedłużona gwarancja obowiązuje tylko na rynku polskim.